Om oss

Vårt mål er å være din foretrukne partner innenfor resultatorientert, digital kommunikasjon. Vi vil levere markedsføringsmateriell av høy kvalitet med forankring i din bedrifts kommunikasjonsstrategi.

Teamet

Kristine SveumDaglig leder
Christian FjeldFullstack webutvikler
Elisabeth SveumFrilans Grafiker
Bengt Ove SannesFrilans Grafiker / Teknikker

Miljøpolitikk

Sveum Design AS skal fremstå som en miljøbevisst bedrift som ønsker å ivareta vårt ytre miljø på en best mulig måte. Vi skal utgjøre minst mulig belastning på miljøet, og bidra til en god utnyttelse av energi og andre ressurser innenfor de økonomiske rammevilkår.

Sveum Design AS er et sertifisert Miljøfyrtårn.

Miljømål

 • Papirløs kommunikasjon og dokumentasjon internt i selskapet
 • Vi skal til enhver tid oppfylle miljøkravene i henhold til lover og forskrifter
 • Forebygge forurensning
 • Etterstrebe ressurskonservering ved effektiv bruk av energi og minimum bruk av forbruksmaterialer.
 • Oppmuntre våre samarbeidspartnere til å tilegne seg et miljøstyringssystem og vi skal stille tydelige miljøkrav ved innkjøp av varer og tjenester.
 • Minst 80 prosent av avfall skal kildesorteres
 • Sikre at alle ansatte blir gjort oppmerksom på de miljømessige aspekter både gjennom ny ansettelse og under opplæring i deres daglige arbeid.
 • Sørge for et kontinuerlig fokus på miljø hos våre ansatte.

Arbeidsmiljø/HMS

 • Fysisk aktivitet skal oppmuntres, og arbeidstid skal tilrettelegges ut i fra ønske om fysisk aktivitet.
 • Kontorplassen skal være mest mulig ergonomisk utformet.
 • Romklang og støy på kontoret skal minimeres ved hjelp av støyabsorberende materialer.

Miljofyrtarn_trykkerikvalitet08_farger.png