Strategi og markedsføring

ikon takk piler opp

Hvorfor jobbe med strategi?

Strategien er utgangspunkt for videre arbeid. Du kan dermed ta velbegrunnede valg, og er sikret at alt du gjør bidrar i riktig retning til å nå målet ditt.

Når du fremstår profesjonell og pålitelig vil du med mye høyere sannsynlighet tiltrekke deg nye kunder. Du trenger derfor en skreddersydd markedsføringsplan og en grafisk profil som tydelig kommuniserer ditt budskap.

Velg mellom en kort strategisession eller en større workshop

Kort strategisession

Statusgjennomgang
Sosiale medier
Profilering
Markedsføringsplan
Aksjonspunkter

Workshop

Status for bedriften i dag
Verdier og visjon
Målgruppe
Hvor skal bedriften? Mål og delmål
Strategi- og handlingsplan utarbeides i etterkant

Spørsmål om hva bedriften kan gjøre for å optimalisere nettsiden, effektiv tilstedeværelse i sosiale medier og ubenyttet potensiale i markedsføringen, er temaer som er høyt prioritert hos de fleste bedriftseiere og markedssjefer. Men det kan være vanskelig å vite hva som er lurt å gjøre.

Strategi innen markedsføring er kjernen i alt vi gjør for deg som kunde

Det handler om å og sette opp gode strategier for å skaffe nye leads og øke konverteringene – og dermed økt salg. Med erfaring i bransjen i over 20 år, gleder vi oss over å kunne tilby deg våre beste strategier med aksjonspunkter med utgangspunkt i din bedrift og målsetting.

Book et strategimøte

Det er mye som kan gjøres for å nå bedre ut til kundene deres, og det er svært verdifullt å se på mulighetene dere har for videre vekst. Book et strategimøte på hvor vi kan jobbe med hva status er i dag, og hva dere kan/bør gjøre og hvordan løpet skal legges opp.

Møtet foregår hos oss på Gjøvik eller over telefon og det er mulighet for skjermdeling. Det spiller derfor ingen rolle hvor i landet du holder til.

Du vil få en konkret markedsplan og anbefaling på veien videre både når det gjelder hjemmesiden og sosiale medier og annen markedsføring. I etterkant av møtet får du en oppsummering med en liste over aktuelle aksjonspunkter som vi sender til deg. Dette vil legge et uvurderlig grunnlag for hvilke tiltak som settes i gang senere.

All informasjon, kunnskap, planer og råd kan dere ta med dere videre i markedsføringen.

Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.