Hvordan nå ut til kunder med et lite reklamebudsjett?

Når du ikke har så mye å rutte med i reklamebudsjettet må du være smart. Tenk på hvor målgruppen din er, og test ulike kanaler for hva som faktisk fungerer.

Hjelp til legge en plan? Kontakt oss!