Bruk av ulik brennvidde – hva skjer?

Bildet er tatt med vidvinkel. Dette brukes ofte i boligsalgsannonser.

Dette eksempelet viser to bilder med ulik brennvidde (vidvinkel<->tele). Objektet/personen utgjør nesten like stor del av bildeflaten i begge bildene. Det ene bildet tas på avstand med telezoom og det andre nært på med vidvinkel. Vi ser at vi får med mye mer av bakgrunnen på det første bildet (vidvinkel).

Tar man bilder innendørs i et lite rom kan det lønne seg å bruke vidvinkel. Slik vil rommet virke mye større. Man får med mange detaljer, og dybdeskarpheten er stor. Det motsatte vil gjelde hvis man bruker tele.

Bildet er tatt med tele. Man får med mindre av omgivelsene.