Forstørrelsesglass over ball med teksten "www".

Universell utforming av nettsider

Fra 1. juli 2014 er det krav om at alle nyutviklede nettsteder som henvender seg til allmennheten skal være universelt utformet.

Din hjemmeside er tilgjengelig for svært mange brukere, og det er derfor viktig at alle har mulighet til å bruke den. Kravene om universell utforming gjelder for private og offentlige virksomheter, lag og organisasjoner som bruker nettsteder til å nå sin målgruppe.

Forstørrelsesglass over ball med teksten "www". Sveum Design følger de nye kravene

Retningslinjer for tilgjengelig webinnhold (WCAG) 2.0, beskriver kravene til nettløsninger, og Sveum design følger disse retningslinjene når nye hjemmesider utvikles. Du kan derfor være sikker på at ditt nettsted oppfyller kravene. Vi kan også redesigne ditt eksisterende nettsted, samt komme med veiledning på hvordan du kan tilpasse din hjemmeside til de nye lovpålagte kravene til universell utforming.

Det handler ikke bare om å tilrettelegge for funksjonshemmede. Det handler om å gjøre bruksopplevelsen bedre for alle. Du bedrer bruksopplevelsen for de som bare har tid til å lese om produktene dine på bussen på en liten skjerm, de som vegrer seg for å lese lange tunge tekster eller er stresset og har mye annet å tenke på, de manøvrerer seg rundt på nettsiden din samtidig som de sitter i telefonen. Du bedrer også synligheten din i søkemotorene.

Universell utforming – enklere for alle, og du vil mest sannsynlig tjene på det.

Hva er universell utforming?

Universell utforming handler om å utforme nettstedet slik at man tar hensyn til variasjonen i funksjonsevne hos alle mennesker, inkludert personer med nedsatt funksjonsevne. Når du lager noe som er universelt utformet, når du alle målgruppene gjennom en og samme løsning. Dette kan være et virkemiddel for å øke tilgjengeligheten og brukervennligheten for alle, samt at det sikrer de med nedsatt funksjonsevne likeverdig tilgang til din hjemmeside.

Grunnleggende prinsipper i universell utforming

  1. Like muligheter for bruk: Utformingen skal være brukbar og tilgjengelig for personer med ulike evner.
  2. Fleksibel i bruk: Utformingen skal tjene et vidt spekter av individuelle preferanser og evner.
  3. Enkel og intuitiv i bruk: Utformingen skal være lett å forstå for alle, og erfaring, kunnskap, språkevne eller konsentrasjonsnivået til brukeren skal ikke ha noen betydning.
  4. Forståelig informasjon: Utformingen skal kommunisere nødvendig informasjon til brukeren på en effektiv måte, uavhengig av forhold knyttet til omgivelsene eller til brukeren sine sensoriske evner.
  5. Toleranse for feil: Utformingen skal minimalisere utilsiktede handlinger.

 

Kontakt oss i dag for et uforpliktende tilbud. Vi gir deg en hjemmeside du kan være stolt av!