Engel eller terrorist? – Digital danning

Den klassiske anekdoten er at nordmenn blir født med ski på beina, men det er kanskje mer aktuelt at man blir født med en mobiltelefon klistret fast i handa.

skolejente

Kristine-bachelor

Den klassiske anekdoten er at nordmenn blir født med ski på beina, men det er kanskje mer aktuelt at man blir født med en mobiltelefon klistret fast i handa.

Barn og unge i dag blir utsatt for et medietrykk uten historisk sidestykke, og digitale verktøy er overalt helt fra fødselen av. Derfor stiller jeg spørsmål om hvordan digitale medier og verktøy bidrar i dannelsesprosessen, og hvordan dette er med på å forme vår identitet:

I hvilken grad påvirker digitale medier og digitale hjelpemidler barn og unges danning?

 

Klikk her og les hele baceloroppgaven (PDF)

 

Digitale hjelpemidler og mye eksponering for reklame, spill og vold antas i noen sammenhenger å ha en innvirkning på barn og unges sosialiseringsprosess og danning. Denne bacheloroppgaven er forankret i teori innen samfunnsfag, pedagogikk- og elevkunnskap samt ulik teori innen media og kommunikasjon.