Strategi og markedsføring

Hvorfor jobbe med strategi?

Strategien er utgangspunkt for videre arbeid. Du kan dermed ta velbegrunnede valg, og er sikret at alt du gjør bidrar i riktig retning til å nå målet ditt.

Når du fremstår profesjonell og pålitelig vil du med mye høyere sannsynlighet tiltrekke deg nye kunder. Du trenger derfor en skreddersydd markedsføringsplan og en grafisk profil som tydelig kommuniserer ditt budskap.

Velg mellom en kort strategisession eller en større workshop

Kort strategisession

Statusgjennomgang
Sosiale medier
Profilering
Markedsføringsplan
Aksjonspunkter

Book et strategimøte

 

Workshop

Status for bedriften i dag
Verdier og visjon
Målgruppe
Hvor skal bedriften? Mål og delmål
Strategi- og handlingsplan utarbeides i etterkant

S:Strategi konsept illustrasjon