Universell utforming

Universell utforming gjør at flere kan bruke tjenestene og hjemmesiden din. Følger du reglene for universell utforming blir det bedre for alle brukere.