Nytt busstilbud i Tønsberg

Vestfold Kollektivtrafikk AS (VKT) er ansvarlig for kollektivtrafikk og skoleskyss i Vestfold. Nullvekstmålet i biltrafikken forutsetter at passasjerantallet på bussene må dobles på 15 år. For å innfri på dette målet, kreves helt nye grep.

Enkelthet er en svært viktig drivkraft. Et komplisert rutetilbud lar seg ikke kommunisere enkelt. Sveum Design AS har samarbeidet med Strategisk Ruteplan AS om framstilling av et sterkt forenklet og styrket busstilbud i Tønsberg, hvor en rekke lavfrekvente busslinjer erstattes med et fåtall høyfrekvente linjer. Målet er et tilbud som er enkelt å forstå, og enkelt å bruke. Store arbeidsplasser, som sykehuset og i sentrum, får langt bedre rutetilbud enn i dag. Løsningen forutsetter finansiering fra bypakke Tønsberg, og forventes å bidra til at langt flere enn i dag reiser med buss i Tønsberg og omegn.

Et spennende oppdrag med mulighet til å tenke nøye igjennom symbolikk, oppbygging og lesbarhet.

Ruteplan-Buss-Tønsberg-110516