Ny mini-brosjyre for Enklere Hus

Tusen takk for oppdraget med ny brosjyre/katalog! Vi har bistått med utforming, forsidefoto og videreformidling av trykk.