Annonse for Carisma

Annonse for Carisma frisør

Som grafiker i avis har jeg laget mange annonser. Her er en av dem.