Hvordan kan jeg bruke visittkortet mitt til å få flere kunder og leads?

Avtale-web

Lurer du på om du trenger et visittkort? Tiden for det gode gammeldagse visittkortet er ikke over, selv om vi i større og større grad benytter oss av digital kommunikasjon.

Kanskje har du ikke en fysisk butikk, men det er fortsatt slik at vi mingler med folk i den virkelige verden. Og, hvis du ikke gjør det, ta deg en tur nå med en gang og fortell personen på naboen hva du jobber med – og gi dem gjerne et visittkort.

I dag har de fleste en hjemmeside, og man kan spørre seg om ikke epostsignaturen gjør samme nytten? Og klarer jeg virkelig å dele ut 500 stk? Sannheten er at dersom du deltar på en konferanse, møte eller noe annet sosialt, er det mer elegant å gi fra seg et visittkort enn å skrive ned epost, tlf og nettadresse på en serviett og håpe at den ikke blir kastet. Med et veldesignet visittkort fremstår du som mer profesjonell.

I motsetning til en epost og meldinger på sosiale medier, er et visittkort altså noe fysisk som du gir til potensielle kunder og samarbeidspartnere. For min egen del tar jeg vare på kortene jeg får i en skuff ved pulten min på kontoret. Der vet jeg at jeg finner de igjen, og de er en påminnelse om personen jeg møtte og hva som var spesielt med dem. Jeg husker også hvordan personen var, og jeg får stadig en påminnelse om hvem jeg kan kontakte i ulike sammenhenger.

Hva skal visittkortet inneholde?

Plukk ut det viktigste. Hvis du skulle beskrive det du holder på med med 1 setning, hva ville du da ha fortalt? Skriv dette på visittkortet i tillegg til firmanavn, navn, tlf, epostadresse, webadresse og kanskje gateadresse hvis det er relevant. Husk på å skrive slagordet eller en beskrivelse av hva du driver med. Dette er fordi det er fort gjort for personen du har gitt kortet til å glemme hva du drev med når kortet senere tas frem.

Skriv en personlig beskjed

Den aller største fordelen med visittkortet er imidlertid at du kan skrive en personlig beskjed til mottakeren. Med en håndskrevet hilsen eller tilbud viser du kunden din at du har tatt deg tid til å utforme noe for nettopp dem. Dette er et av de beste virkemidlene du kan bruke dersom du ønsker at noen skal utføre en konkret handling.

La meg komme med et eksempel fra en annen setting: Du er nødt til å be en kollega se igjennom en rapport du har laget, men du vet at personen har masse å gjøre. Du har da to valg:

1) Legge rapporten på pulten og sende en standard epost:
Hei, kan du se igjennom rapporten på pulten din innen fredag?

2) Skriv en postit-lapp for hånd som du setter utenpå rapporten, med en personlig beskjed:
Hei Stig, jeg vet du har mye å gjøre, men kunne du tatt deg 5-10 minutter for å se igjennom rapporten min innen fredag? Det hadde jeg satt stor pris på! Hilsen Kristine 🙂

Hvilket av to alternativene tror du vil fungere best?

Så hvordan henger dette sammen med å øke sjansene for salg ved hjelp av visittkortet? Statistisk sett vi en håndskrevet personlig beskjed gi en mye høyere sjanse for ønsket handling utføres (kilde: Shaw Academy). Det essensielle er ikke nødvendigvis at det er en postit-lapp, men at det er håndskrevet og tilpasset settingen og mottakeren. Dette kan du også gjøre med visittkortet, og dette er grunn alene til at du også bør benytte deg av denne muligheten til å få nye kunder.

Ta kontakt med oss om du vil vite mer, eller vi skal hjelpe deg med et nytt visittkort.

personlig-melding-web