Hjemmeside for Markisemannen

I perioden 2019-2022 hadde Kristine ansvaret for hjemmesiden til Markisemannen, både oppsett, design og teknisk utvikling.

Det ble jobbet mye med hva slags informasjon som bør være hvor, brukervennlig desing, SEO og raske sider.