HDR-bilder

HDR hage og fjell
Foto: Kristine Sveum

Hvis man har tatt et landskapsbilde må man ofte velge mellom detaljer i landskapet eller himmelen. Enten blir himmelen for lys, eller landskapet for mørkt. Ved å sette sammen flere bilder med ulik eksponering får man en eksplosjon av farger.

HDR står for High Dynamic Range, og det er fargene det er snakk om. Ved bruk av HDR og filteret «Tone mapping» kan man få frem detaljer i både de lyse og mørke partiene i et bilde. I tillegg kommer flittig bruk av ulike bildebehandlingsfunksjoner i Photoshop. Resultatet vises over.

I dette eksempelet er bildet satt sammen av to ulike bilder. Det ene undereksponert og det andre er overeksponert.