WORKSHOP
• Status for bedriften i dag
• Verdier og visjon
• Målgruppe
• Hvor skal bedriften? Mål og delmål
• Strategi- og handlingsplan utarbeides i etterkant

HVORFOR
• Utgangspunkt for videre arbeid
• Velbegrunnede valg
• Alle elementer bidrar til å nå målet

 

Kontakt oss for en uforpliktende prat
S:Strategi konsept illustrasjon