Grafisk design

Grafisk design handler om mye mer enn å bare sette sammen elementer. Det gjelder å ha en klar målsetting for hva du ønsker å oppnå, for deretter å velge rett medie/produkt og utforme dette slik at det på best mulig måte tjener målet. Det er viktig å legge personlige preferanser til side, da det er målgruppen som er i fokus, og valg av farger, bilder og tekst bør velges med tanke på hva som vi treffe målgruppen på best mulig måte.

Logo
5.800,-
Pakkepris
 • 2 logoforslag
 • 2 korrekturrunder
 • Leveres som pdf, ai, eps, jpg og png
Visuell Profil
Spør om tilbud
 • Logopakken
 • fargepalett
 • Valg av fonter
 • 4 maler på markedsføringsmateriell
 • Dokument med beskrivelse av den visuelle profilen og hvordan den skal brukes
Trykksaker
950,-
pr time
 • Flyers
 • Brosjyrer og hefter
 • Prospekter
 • Visittkort
 • DM/Postreklame
 • Bøker og magasiner
 • Plakater
 • Brevpapir og konvolutter
 • Kalendere og postkort
Messemateriell
950,-
pr time
 • Bannere
 • Flagg, beachflagg
 • Foldere
 • Messevegg
 • Roll up
 • Visittkort
Annonser
950,-
pr time
 • Facebook
 • Instagram
 • Google Display
 • Google AdWords
 • Avisannonser