Miljofyrtarn_trykkerikvalitet08_farger.pngMiljøpolitikk

Sveum Design AS skal fremstå som en miljøbevisst bedrift som ønsker å ivareta vårt ytre miljø på en best mulig måte. Vi skal utgjøre minst mulig belastning på miljøet, og bidra til en god utnyttelse av energi og andre ressurser innenfor de økonomiske rammevilkår.

Sveum Design AS er et sertifisert Miljøfyrtårn.

 

Miljømål

  • Papirløs kommunikasjon og dokumentasjon internt i selskapet
  • Vi skal til enhver tid oppfylle miljøkravene i henhold til lover og forskrifter
  • Forebygge forurensning
  • Etterstrebe ressurskonservering ved effektiv bruk av energi og minimum bruk av forbruksmaterialer.
  • Oppmuntre våre samarbeidspartnere til å tilegne seg et miljøstyringssystem og vi skal stille tydelige miljøkrav ved innkjøp av varer og tjenester.
  • Minst 80 prosent av avfall skal kildesorteres
  • Sikre at alle ansatte blir gjort oppmerksom på de miljømessige aspekter både gjennom ny ansettelse og under opplæring i deres daglige arbeid.
  • Sørge for et kontinuerlig fokus på miljø hos våre ansatte.
Vil du utnytte firmaets hjemmeside best mulig?
Få 5-dagers gratiskurs rett i inboxen

Logo for Miljøfyrtårn logo for Adwords

Sveum Design AS - Tlf. 466 766 23 - Org. nr. 914 590 469 MVA - Adresse: Nedre Torvgate 18, 2815 Gjøvik