Feedster API

Feedster er et system for lagring og håndtering av RSS-strømmer og samlinger av RSS-strømmer, med innebygd brukeradministrasjon. APIet er under kontinuerlig utvikling, men klart for en front-end.

Se dokumentasjonen her!

GDPR – hvordan påvirker det deres bedrift?

Den 25. mai 2018 trer EUs nye forordning om vern av personopplysninger (GDPR) i kraft, noe som vil medføre nye ansvarsområder for alle bedrifter som har tilgang på opplysninger om personer innenfor EU.

Dagens personvernsregler baserer seg på EUs personvernsdirektiv fra 1995, og har vært åpen for tolkninger og modifiseringer siden det er et direktiv, i motsetning til en forordning som fungerer som en lovgivning.

En del av hensikten med denne forordningen er å gi personer som det samles inn data om full kontroll over denne informasjonen. Før det samles inn personopplysninger må datasubjekter (personer) gi et informert samtykke, etter å ha blitt opplyst om følgende:

  • Hensikten med datainnsamlingen
  • Hvem som har tilgang på informasjonen
  • Hvor lenge informasjonen lagres
  • At samtykket når som helst kan trekkes tilbake, og informasjonen skal slettes

Samtykket skal kunne dokumenteres ved forespørsel.

Informasjon som omfattes av denne forordningen er alt fra navn til IP-adresser. Dette kan samles inn via f.eks. kontaktskjemaer på nettsider hvor det oppgis navn/epost-adresse, cookies, eller Google Analytics/Facebook Pixel som samler inn bruksdata.

Til dere som har nettsted hos Sveum Design kan vi bistå med å implementere nødvendig funksjonalitet for at nettstedet skal være i samsvar med de nye reglene. Kontakt oss gjerne på tlf. 922 53 886, post@sveumdesign.no eller via dette skjemaet for å ta en prat om dette.

Kontakt oss her

HTTPS og et sikkert internett

Sikkerhet på nett blir viktigere og viktigere, men nesten halvparten av verdens nettsider er fremdeles ukrypterte. Hva kan du gjøre for å sikre ditt nettsted?

Hva er HTTPS?

HTTPS er en protokoll som brukes for å sikre at innhold som sendes over internett blir kryptert, for å forhindre at innholdet endres eller stjeles før det når mottakeren.

Hvorfor er HTTPS relevant?

For ett år siden begynte Google Chrome å merke alle sider uten HTTPS som har inntastingsfelt for passord og kortinformasjon som «Usikre» sider. Dette markerte deres første steg mot målet om et sikkert internett, hvor all informasjon som sendes over nettet skal være kryptert. Fase to ble satt i kraft i oktober i fjor og gikk ut på å merke alle sider uten kryptering, og med hvilke som helst slags inntastingsfelt, som usikre sider.

Fase tre går ut på å merke alle sider uten HTTPS som usikre, og er på vei til å bli iverksatt (Oppdatering 22.02: Tidspunkt for dette er nå fastsatt og endringen iverksettes Juli 2018):

HTTP vs HTTPS

Hvordan er fokus på sikkerhet relevant for deg?

Med stadig mer personlig informasjon som sendes over nettet er det viktig at denne informasjonen er forbeholdt senderen og mottakeren. Med HTTPS på siden din vil dette ivaretas, i tillegg til at den tillitsvekkende grønne hengelåsen vil vises i nettaddressefeltet, istedenfor den røde varseltrekanten som vises i bildet over. Dette gjør at siden din fremstår som trygg og profesjonell. Hvis du vil ha hjelp med å sette opp HTTPS kan du kontakte oss her for en uforpliktende prat.

Kontakt oss for å sikre nettstedet ditt